Friday, 10 January 2014

Hey Love Bandits!

I väntan på vår eminente klaviaturbroder som ligger på playan i Thailand med en paraplydrink i handen skriver vi andra hårt jobbande kärleksbröder nya låtar. Taskigt ljud, taskig sång å gitarr men Rock n Roll!

No comments:

Post a Comment