Tuesday, 13 May 2014

Atomic Love Reactor landar på Sangrundsudden!

Den 14 Juni hålls Karlstads Festivalen på Sandgrundsudden. Ett super arrangemang som kommer att få Karlstadsinvånarna att skaka av Eufori. Kärleksreaktorn har markerat landningszon på 30+ scenen med en energi som kommer att markera Karlstad på Vintergatans Karta!

No comments:

Post a Comment